İş yerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” verilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

·         Az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat,
·         Tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat,
·         Çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat, olarak aşağıda sıralandırılmış eğitimler verilir.

1. Genel Konular

·         Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
·         Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
·         İş yeri temizliği ve düzeni

 

2. Sağlık Konuları

·         Meslek hastalıklarının sebepleri
·         Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
·         Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
·         İlk yardım

 

3. Teknik Konular

·         Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
·         Elle kaldırma ve taşıma
·         Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
·         İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
·         Ekranlı araçlarla çalışma
·         Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
·         İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
·         Güvenlik ve sağlık işaretleri
·         Kişisel koruyucu donanım kullanımı
·         İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma