Safeway Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak; ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde Yabancı dil bilen, iş yeri hekimliğinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO); çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğu” olarak tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Bizler de Safeway OSGB olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” ile gerektiğinde “diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi” hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

İşyeri hekiminin ana işi reçete yazmak değil, çalışanların işe uygunluğunu denetleyip, onları meslek hastalıklarına karşı korumaktır.

İşyeri Hekimi Ne Yapar?

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak