İş kazaları sonucu oluşabilecek Cezai, Hukuki ve İdari süreçler için gerekli olacak danışmanlık ve Bilirkişilik hizmetini dürüst, nesnel, bilimsel ve tarafsız bir şekilde sağlanmaktayız. Bu çerçevede kaza Kusur raporları, Aktüerya ve Tazminat Hesabı raporları hazırlanmaktadır.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz:
İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde işverenlerce yapılması gereken işlemler,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri,
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmenin koşulu,
İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu hakkında eğitim, ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.