ig_sure
ig_sure

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ile çalışanlarınızı güvene alın. Böylece kendinizi hukuki güvence altına alarak Markanızın değerini koruyun. İş Güvenliği Uzmanlarımız, farklı sektörlerde deneyim elde etmiş Bakanlık Denetimlerinde tecrübeli personellerden oluşmaktadır. Safeway’ i diğer kurumlardan ayıran, hizmet kapsamında İş Güvenliği Uzmanlarının çalışmalarını ikinci bir göz olarak İSG koordinatörlerimiz tarafından gözden geçirilmesidir. Böylece aldığınız hizmet iki farklı filtreden geçirilerek daha kapsamlı bir hizmet almış olursunuz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • Risk Analizi ve Değerlendirilmesinde sizlere danışmanlık yaparak tespit edilen uygunsuzlukların nasıl giderilebileceği ile ilgili sizleri bilgilendirir.
 • Acil Durum Planı, Tahliye Planı oluşturur ve Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerini vererek sizleri Acil Durumlara hazırlar.
 • Yılda bir kez yapmanız gereken Tatbikatlara liderlik yaparak Acil Durumlar hakkında varsa noksanlıklarınızı gözlemler ve iyileştirme önerileri sunar.
 • Yıllık Eğitim, Çalışma ve Değerlendirme Planları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında işletmenizin durumunu raporlar.
 • İş yerinizde bulunan noksanlıkları tespit eder ve bu noksanlığın nasıl giderilebileceği hakkında sizlere yazılı bir rapor sunar.
 •  Patlama, Parlama ve Yangın gibi durumların iş yerinde meydana gelmesini önlemek adına çalışmalara katılır. Uygulamaları kontrol eder. Tatbikatlarda doğru hareket edilip edilmediği ile ilgili kontrolleri sağlar.
 • Mevzuat gereği yapılması gereken periyodik bakım, periyodik kontrol ve iş yeri ölçümleri hakkında planları yapar ve uygulamaları kontrol eder.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda, iş yerinde tam zamanlı çalışıyorsa sekreterya işlerini yapar, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalar yaparak tekrarlanmalarını engellemeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ve kullanımında, bakımında ve test edilmesi konularında işverene önerilerde bulunur.
 • İş ekipmanı, makine ve teçhizatın seçiminde, kullanımında ve bakımında işverene önerilerde bulunur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları ve İş izni prosedürlerini oluşturur ve işverenin onayına sunar.

SAFEWAY OSGB İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti ile Sizlere Neler Kazandırır

İş günü kayıplarınızı önlemeye yönelik çalışmalar yaparak işinize veya projenize özel çözüm önerileri sunarız. İş yerinizde yaşanan iş kazalarının kök neden analizi yaparak önleyici tedbir uygulamaları geliştiririz. Sadece ihtiyaca yönelik değil sonuca yönelik çalışmalarımızla İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti sizlere sunulur.

İş Güvenliği Uzmanı Sistemli ve Güvenli bir çalışma ortamı sunar.

İSG ÖNCÜLERİNDEN SÖZLER

Bernardino Ramazzini (1633-1714) yıllarında yaşamış Ramazzini (Mobile) bir tıp profesörüdür.Sıtma hastalığını tedavi etmeye çalışmış olan bu doktorun asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde tüm dünyanın ilgisini meslek hastalıklarına dikkat çekmesiyle İşçi sağlığının kurucusu olarak tanınmıştır. Meslek hastalıklarının,iş güvenliğinin babası olarak dünyanın bir çok yerinde adına enstitüler açılmıştır.

img

“hayret ve tereddüt ediyorum. acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna iş yerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem? ”

Bernardio RAMAZZINI - İşyeri Hekimi