İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

·         Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

·         Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

·         Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

·         Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

·         Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

·         Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan “Acil Durum Planı” hazırlanır.